Viktig informasjon: Fakturo legges ned 30. september 2021. Les mer på bloggen

Send fakturaer enklere!

Fakturo er et fakturaprogram på nettet som gjør hverdagen enklere og raskere. Send første faktura i løpet av 3 minutter!

Send på papir, e-post og EHF

Vi skriver ut fakturaene på papir og sender dem i posten, eller sender dem på e-post eller som EHF dersom du ønsker det.

EHF-faktura

Send elektronisk faktura til staten, kommunene og andre mottakere gjennom EHF-systemet.

Automatisk registrering av innbetalinger (OCR)

Vi kan automatisk oppdatere Fakturo når du mottar innbetalinger. Pengene kommer rett inn på din egen konto!

Oversikt over økonomien

Med Fakturo Pluss+ får du full oversikt over inntjeningen, og ser enkelt hvordan du ligger an sammenlignet med tidligere år.

Gjentagende fakturering for husleie og kontingenter

Bruk gjentagende fakturering for å sende de faste fakturaene for husleie og medlems-kontingenter - helt automatisk!