Ny forsinkelsesrente fra 1. juli

Som vanlig hvert halvår har forsinkelsesrenten blitt endret av Finansdepartementet. Fra 1. juli 2016 og ut året er den nye renten 8,50%, en nedgang på 0,25 prosentpoeng fra første halvår. Purregebyr er uendret på 67 kroner.

Fakturo er oppdatert med den nye satsen, og beregner automatisk riktig rente hvis du velger å legge til forsinkelsesrenter på purringene du sender.

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/forsinkelsesrente-/id429404/

Om bloggen

Vi som lager fakturaprogrammet Fakturo skriver om nye funksjoner og gir tips til deg som bruker oss.

Siste blogginnlegg