Ny matmoms fra 1. januar 2012

Er bedriften din registrert i merverdiavgiftsregisteret og selger matvarer? I så fall trenger du å vite at matmomsen økes fra 14% til 15% den 1. januar 2012.

Leveringsdatoen bestemmer momssatsen

Det er leveringsdatoen som bestemmer hvilken mva-sats du skal fakturere med – ikke fakturadatoen (se merverdiavgiftsloven §22-1). Hvis du for eksempel leverer matvarer i desember 2011 og fakturerer dem i januar 2012, fakturerer du med 14% mva. Hvis du både leverer og fakturerer varene i 2012, fakturerer du med 15% mva. Husk at leveringsdato for varen alltid skal oppgis på fakturaen.

På grunn av dette vil det fra 1. januar være mulig å velge både 14% og 15% når du legger til nye fakturalinjer i Fakturo. Du velger riktig mva-sats du vil bruke, ut fra leveringsdatoen.

Endring av momssats i prislisten

Vi sørger for at de produktene som du har i prislisten med 14% mva blir oppdatert til 15% fra nyttår.

Noen setter prisen på produktene eks mva slik at man får avrundede priser inkl mva (f.eks. prisen eks mva til 13,16 som gir pris inkl mva på 15,- med 14% mva-sats).  Hvis du har gjort det på denne måten, må du selv endre prisene slik at de passer med den nye momssatsen.

Om bloggen

Vi som lager fakturaprogrammet Fakturo skriver om nye funksjoner og gir tips til deg som bruker oss.

Siste blogginnlegg