Oppdatert brukeravtale og personvernerklæring

I løpet av de siste månedene har du sikkert lagt merke til stadig flere nyheter, e-poster og meldinger om oppdaterte personvernvilkår fra de nettstedene du bruker.

Bakgrunnen for dette er det nye personvernregelverket (GDPR - General Data Protection Regulation) fra EU som blir del av norsk lov i løpet av juli 2018.

Regelverket stiller mange krav til virksomheter som behandler personopplysninger, som er definert som opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson – for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Vi anbefaler alle virksomheter om å sette seg inn i regelverket - et godt startpunkt for å finne ut mer er Datatilsynet sine sider. Datatilsynet har ansvaret for tilsyn av personvernregelverket i Norge.

I forbindelse med endringene har vi oppdatert brukeravtalen for Fakturo og vår personvernerklæring. Vi har også supplert brukeravtalen med en ny Databehandleravtale som bl.a. angir din virksomhets ansvar og vårt ansvar ved behandling av personopplysninger.

Om bloggen

Vi som lager fakturaprogrammet Fakturo skriver om nye funksjoner og gir tips til deg som bruker oss.

Siste blogginnlegg