Nye satser for purregebyr og forsinkelserenter i 2012

Godt nytt år! Det nye året betyr også nye satser for purregebyr og renter. Er du Fakturo-kunde kan du slappe helt av – vi sørger for at satsene alltid er oppdatert.

Purregebyret for 2012 er endret til 62 kroner mot fjorårets 61, og den nye satsen for forsinkelsesrenten i første halvår 2012 er 8,75% årlig rente.

Hvis jule- og nyttårsfeiringen har gått hardt ut over hukommelsen, hjelper vi gjerne med en liten oppfriskning:

Purregebyr kan legges til når du sender en purring/inkassovarsel minst 14 dager etter forfallsdatoen på fakturaen, eller etter forfallsdato på forrige purring. Du kan maksimalt kreve to purregebyr for en faktura.

Forsinkelsesrente kan legges til når kunden ikke har betalt innen forfallsdato. Du trenger ikke å vente til 14 dager etter forfall – renten løper fra forfallsdatoen frem til kunden betaler. I motsetning til purregebyret fastsettes rentesatsen to ganger i året – 1. januar og 1. juli.

Kilder:

Forskrift om forsinkelsesrente (Lovdata)
Forskrift om inkassosatsen (Lovdata)

Om bloggen

Vi som lager fakturaprogrammet Fakturo skriver om nye funksjoner og gir tips til deg som bruker oss.

Siste blogginnlegg