Oppgi IBAN og BIC når du sender fakturaer til kunder i utlandet

Dersom du lagrer IBAN og BIC på din profil i Fakturo vil de alltid vises på fakturaer du sender. Dette er spesielt viktig når du sender fakturaer til utlandet, slik at du er sikker på at betalingen kommer frem til din konto så raskt som mulig.

Velg Din konto øverst til høyre i Fakturo-skjermbildet, velg så Endre innstillinger.

Under kategorien Bankkonto kan du legge inn IBAN og BIC.


Når du er ferdig trykker du Lagre helt nederst. IBAN og BIC vil nå vises på fakturaer du sender.


IBAN står for International Account Number og er en standard for bankkontonummer som brukes i Europa.

BIC er en forkortelse for Bank Identifier Code og identifiserer din bank i utlandet.

Du får IBAN og BIC ved å henvende deg til din bank. Ofte vil man også kunne se de på kontoutskriften eller i nettbanken.


Om bloggen

Vi som lager fakturaprogrammet Fakturo skriver om nye funksjoner og gir tips til deg som bruker oss.

Siste blogginnlegg