Purregebyr økt til 61 kroner fra 1. januar 2011

Purregebyr 2011

Størrelsen på purregebyret blir justert hvert år av Finansdepartementet basert på prisstigningen det siste året.

Den nye satsen fra 1.1.2011 er 61 kroner, 1 krone opp fra i fjor. Dette beløpet gjelder i hele 2011. Alle purringer du sender med Fakturo benytter selvfølgelig det nye purregebyret.

Reglene for utsending av purring er imidlertid ikke forandret: For å kunne legge til purregebyr må du vente med å sende purring til minst 14 dager etter forfallsdato på fakturaen. Hvis kunden din fortsatt ikke betaler, kan du sende en ny purring med purregebyr 14 dager etter forfallsdato på den første purringen. Du finner mer om reglene rundt purringer og inkassovarsel på hjelpesidene våre.

Om bloggen

Vi som lager fakturaprogrammet Fakturo skriver om nye funksjoner og gir tips til deg som bruker oss.

Siste blogginnlegg