Nå kan du sende fakturaen på nytt

Nå kan du enkelt sende en faktura på nytt på e-post eller papir

Skrev du feil e-postadresse da du sendte fakturaen på e-post, eller har du fått en papirfaktura i retur?

Nå kan du håndtere slike situasjoner ved å sende fakturaen på nytt –  på e-post eller papir. Du finner et nytt valg i menyen til høyre på alle sendte fakturaer.

Det er gratis å sende på nytt på e-post. Ønsker du å sende på papir i posten, betaler du samme pris som for en ordinær faktura på papir (se priser). 

Originalfakturaen sendes uendret

Bokføringsloven (§10) krever at den originale salgsdokumentasjonen ikke skal endres. Derfor gjør vi ingen endringer på den originale fakturaen når du velger å sende på nytt i posten. Vi legger i stedet inn et første ark i konvolutten med den nye adressen du oppgir, og deretter originalfakturaen med eventuelle vedlegg på de neste arkene.

Husk at hvis det er viktig for deg at mottakers navn eller adresse på den opprinnelige fakturaen blir endret, kan du ikke bruke “Send på nytt”-funksjonen. Da må du i stedet oppheve fakturaen med en kreditnota, og så lage ny faktura. Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe rundt dette.

Om bloggen

Vi som lager fakturaprogrammet Fakturo skriver om nye funksjoner og gir tips til deg som bruker oss.

Siste blogginnlegg