Hva gjør du med ubetalte purregebyr?

Hva gjør du med ubetalte purregebyr?

Kunden din har betalt selve fakturabeløpet, men ikke purregebyret og rentene. Fakturaen har dermed status forfalt i Fakturo. Hva gjør du da?

Nå kan du tilbakeføre renter og purregebyr

I innbetalingsoversikten har vi nå lagt inn en ny link på linjene med renter og gebyr, slik at du kan tilbakeføre dem i betalingsoversikten. En tilbakeføring er bare en intern postering som trekker disse beløpene fra på betalingsoversikten for den aktuelle fakturaen. Fakturo sender ingen nye dokumenter til kunden din når du tilbakefører.

Hvis kunden har betalt resten av fakturabeløpet, blir status på fakturaen oppdatert til betalt etter at du har tilbakeført.

Så – hvordan tilbakefører jeg?

Nedenfor ser du et eksempel på en faktura hvor det er sendt én purring. Kunden betalte dagen etter at purringen ble sendt, så vi velger å sette en strek over saken, og bare tilbakeføre purregebyret ved å klikke på Tilbakefør.

purregebyr_tilbakefoering_1

Etter at du har tilbakeført får du en ny rad i innbetalingsoversikten, som viser det tilbakeførte purregebyret:

purregebyr_tilbakefoering_2

Hva hvis jeg vil kreve inn gebyret likevel?

I mange tilfeller er det enkleste å bare avskrive gebyret, men dette er helt opp til deg.

Hvis du ønsker å stå på ditt og kreve inn gebyrene og rentene fordi kunden har betalt for sent, kan du likevel tilbakeføre på den fakturaen hvor beløpene ikke var betalt. Deretter kan du selv gjøre som mange andre bedrifter gjør: Legg inn disse beløpene på neste faktura til kunden (for eksempel “ubetalt purregebyr på faktura nr. 123”). Er du mva-registrert må du i så fall huske på at du ikke skal beregne merverdiavgift på purregebyr og forsinkelsesrenter.

Om bloggen

Vi som lager fakturaprogrammet Fakturo skriver om nye funksjoner og gir tips til deg som bruker oss.

Siste blogginnlegg