EHF-faktura

EHF-faktura er en type elektronisk faktura som stadig oftere blir påkrevd når du skal sende fakturaer til staten, enkelte kommuner og stadig flere bedrifter. Med Fakturo kan du sende EHF-fakturaer like enkelt som du i dag sender på papir eller e-post.

Slik sender du en EHF-faktura i Fakturo

1. Lag en ny faktura på vanlig måte.

2. Under Flere valg krysser du av for Send som EHF:

Kryss av for EHF-faktura

 

3. Når du velger EHF-faktura er noen flere felter som må fylles ut, b.la. Deres ref som skal fylles ut med et referansenummer som du får oppgitt av kunden din. Oslo Kommune krever f.eks. at dette feltet fylles ut med et ressursnummer på 8 tegn. Leveringsadresse og -sted må også oppgis i egne felter.

Fyll ut nødvendige felter

 

4. I neste steg oppgir du org.nummeret til mottaker. Org.nummeret blir brukt til å sende fakturaen til riktig mottaker. Når org.nummeret er fylt ut, sjekker vi automatisk at org.nummeret kan motta EHF-faktura.

Oppgi org.nummer til mottakeren

 

Hvilke mottakere kan jeg sende til EHF-faktura til?

Du kan sende til alle mottakere som er registrert i det offentlige adresseregistret ELMA. Når du fyller ut org.nummeret til mottaker, sjekker vi at det ligger i dette registeret, dvs at kunden kan motta EHF.

Hva koster det?

Du betaler en stykkpris for hver EHF-faktura du sender ut - se prislisten.