Hjelpesider

  Hvordan sender jeg gjentagende fakturaer til mine kunder?

  Med automatisk gjentagende fakturering lager du fakturaen bare én gang, og velger hvor ofte den skal sendes. Deretter sender vi den for deg automatisk.

  Denne funksjonen er nyttig f.eks. hvis du fakturerer husleie månedlig, sender årlige medlemskontingenter eller tar faste abonnementspriser for produktet du selger.

  Hvordan lager jeg en gjentagende faktura?

  Enkelt! På akkurat samme måte som du lager en vanlig faktura. Fakturaen gjøres gjentagende ved å klikke på knappen "Gjentagende faktura" oppe i verktøylinjen.

  Du kan tidligst starte utsending av en gjentagende fakturamal fra og med neste dag. Det skyldes at vi bare produserer gjentagende fakturaer én gang hver dag, og vi vil være sikker på at vi får med alle.

  Hvis du ønsker kan du sette en sluttdato. Hvis du ikke setter en sluttdato vil fakturaen bli sendt ut inntil du stopper den.

  Når blir fakturaene sendt?

  Fakturaen blir laget og sendt kl. 06:15 fra og med den oppstartsdatoen du har valgt. Deretter sendes fakturaen igjen med den perioden (uke, måned, kvartal eller år) du har valgt, inntil sluttdatoen er nådd, eller du selv velger å stoppe den.

  Hvordan vet jeg at fakturaer faktisk blir sendt ut?

  Hver gang vi sender fakturaer automatisk for deg, sender vi deg også en e-post med en oppsummering av hva som har blitt sendt den dagen.

  I tillegg kan du gå inn og se på den gjentagende fakturamalen. På høyre side finner du en oversikt over hvilke fakturaer som har blitt laget, og når de neste fakturaene kommer til å bli sendt.

  Jeg vil slutte å sende en gjentagende fakturamal!

  No problem, du kan stoppe og starte utsending når du selv ønsker. Trykk på pauseknappen i menyen til høyre.

  Faktura, kreditnota, purring

  Innbetalinger og utbetalinger

  Import og eksport

  Ditt kundeforhold

  Sikkerhet

  Generelt

  KONTAKT OSS

  Hvis du ikke fant svar på det du lurte på, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med kundeservice hos oss.