Hjelpesider

  Hva er kravene til et fakturanummer?

  Bokføringsloven krever at fakturaer skal være nummerert i en løpende nummerserie. Når du bytter fakturasystem er det derfor viktig å kunne fortsette på den serien du allerede har. Når man registrerer seg hos Fakturo oppgir man det neste ledige fakturanummeret for bedriften/organisasjonen.

  Hvis bedriften/organisasjonen ikke har sendt fakturaer tidligere, anbefaler vi å sette neste ledige fakturanummer til 1.

  Faktura, kreditnota, purring

  Innbetalinger og utbetalinger

  Import og eksport

  Ditt kundeforhold

  Sikkerhet

  Generelt

  KONTAKT OSS

  Hvis du ikke fant svar på det du lurte på, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med kundeservice hos oss.