Hjelpesider

  Hvordan sender jeg faktura til utlandet?

  Dersom du lagrer IBAN og BIC på din profil i Fakturo vil de alltid vises på fakturaer du sender. Dette er spesielt viktig når du sender fakturaer til utlandet, slik at du er sikker på at betalingen kommer frem til din konto så raskt som mulig.

   • Velg Din konto øverst til høyre i Fakturo-skjermbildet, velg så Endre innstillinger.
   • Under kategorien Bankkonto kan du legge inn IBAN og BIC.
   • Når du er ferdig trykker du Lagre helt nederst. IBAN og BIC vil nå vises på fakturaer du sender.

  Du får IBAN og BIC ved å henvende deg til din bank. Ofte vil man også kunne se de på kontoutskriften eller i nettbanken.

  SWIFT er en forkortelse for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication og er en måte å identifisere en bank på. De fleste har nå gått over til å benytte BIC i stedet for SWIFT.

  BIC er en forkortelse for Bank Identifier Code og identifiserer din bank i utlandet.

  IBAN står for International Account Number og er en standard for bankkontonummer som brukes i Europa.

  Faktura, kreditnota, purring

  Innbetalinger og utbetalinger

  Import og eksport

  Ditt kundeforhold

  Sikkerhet

  Generelt

  KONTAKT OSS

  Hvis du ikke fant svar på det du lurte på, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med kundeservice hos oss.